Ana içeriğe atla

Kültür2000 Koleji Fen Lisesi

Geleceği İnşa Eden Eğitim ve Deneyimler

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

IB Diploma Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Vizyonumuz: Matematik, evrensel bir dil ve düşünce biçimidir. Vizyonumuz, bu dili etkili bir şekilde kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmektir. 

Misyonumuz: Öğrencilere matematiği sevdirmek ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak. Müfredatı sürekli güncelleyerek çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek. Teorik bilgilerin günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanımını öğretmek. Yenilikçi ve etkili öğretim yöntemleri ile tüm öğrencilerin başarıya ulaşmasını sağlamak.

Ders İçerikleri ve Müfredat: Matematik derslerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde yürütülmektedir. Matematik ve Geometri derslerinin ayrı ayrı öğretilmesi, analitik ve görsel-mekânsal düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Etkinlikler ve Projeler: 

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması
 • Türkiye Zeka Vakfı Yarışmaları
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları
 • ASMA ve CEMC matematik yarışmaları
 • Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması
 • 14 Mart Dünya Matematik Günü etkinlikleri
 • Sosyal sorumluluk projeleri

Kültürlü Üretkenliğe Önem Verir: “Kültür”lü, bilginin kazanılmasını, analiz edilmesini, problem çözme amaçlı kullanılmasını ve yeniden üretilmesini amaçlar. Eğitim sürecinde bilginin işlenmesine ve yeni bilgilere ulaşılmasına çaba gösterir.

Kültür Anayasası 8. Madde: Fen Bilimleri derslerinde, öğrencilerimizi özgürce düşünen, sorgulayan ve çözümleri Bilimin Bütünsel Anlayışı içinde arayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Bilgiye ulaşmak için merak ve disiplinle çabalayan bireyler olmalarını isteriz.

Bilim Merkezi: Fen dersleri, modern laboratuvarlarda araştırma ve deneylerle yapılır. Laboratuvar çalışmaları, eğitim programlarının her aşamasında kritik rol oynar. Sanal gerçeklik stüdyosunda çalışmalar da önemli bir yer tutar.

Anadolu Lisesi: Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik, kimya ve biyoloji dersleri tamamen İngilizce verilir. AP Programı ile üniversite seviyesinde dersler alma imkânı sağlanır. İngilizce AP programı ile 11 ve 12. sınıflara devam edilirken, YKS’ye hazırlık da desteklenir.

Fen Bilimleri: Fen derslerinde multidisipliner bakış açısıyla işlenir. Nobel Ödülleri ve ödül alan çalışmalar eğitim programımıza entegre edilmiştir. Öğrencilerimiz, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılır ve başarılar elde ederler.

Fizik: Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek evrenin kurallarını anlamaları hedeflenir. Teorik bilgilerin yanında deneyler tasarlayarak uygulamaları teşvik edilir.

Kimya: Kimyanın temel prensipleri ile gündelik hayatı ve doğayı anlamaları hedeflenir. Teorik bilgileri pekiştirmek için deneyler tasarlayarak uygulamaları beklenir.

Biyoloji: Öğrencilerin canlıların önemini kavrayarak çevreye duyarlı bireyler olmaları sağlanır. Deney ve gözlemle etkin öğrenme gerçekleştirilir.

"Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.’’

Mustafa Kemal ATATÜRK

Vizyon: "Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse, o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez. Türk dili; Türk milletinin kalbidir, zihnidir." - Mustafa Kemal ATATÜRK

Amaçlarımız: Öğrencilerimizin anadilinde yetkinleşmesini sağlamak, dilin inceliklerini kavramalarını ve yazılı-sözlü ifade yeteneklerini geliştirmektir. Okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak da temel hedeflerimizdendir.

Hedefler:

 • Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik değerleri benimsemek.
 • Eleştirel okuma alışkanlığı kazanmak, çeşitli kitap okuma etkinliklerine katılmak.
 • Ana dilini bilinçle ve güvenle kullanmak.
 • Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmek.
 • Evrensel gelişmeleri izlemek ve bilgiye ulaşma yollarını bilmek.
 • Topluluk önünde konuşma yetisi kazanmak, her yıl sunum etkinliklerine katılmak.
 • En az iki tiyatro oyunu izlemek ve edebiyatçılarla söyleşiler düzenlemek.
 • Şiir dinletilerinde görev almak ve edebiyat müzelerini gezmek.
 • Kompozisyon, öykü, deneme ve şiir yarışmalarına katılmak.
 • Kısa film, duvar gazetesi yarışmaları ve münazara kulübü etkinlikleri ile yaratıcılığı geliştirmek.
 • Edebiyat antolojisinde yer alacak yazma çalışmaları yapmak.
 • Sanat ve edebiyat müzelerine ziyaretler düzenlemek.
 • Genel kültür ve bilgi yarışmalarına katılmak.
 • Radyo, televizyon, fotoğrafçılık, münazara ve tiyatro kulüplerine katılarak yetenekleri keşfetmek.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlamak. Örnek: 51. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda “Eğlenceli Öğrence Oyunuyla Edebî Eserlerin Öğrenilmesi” projesi ile İstanbul Avrupa Bölge Sergisi’ne katılma başarısı.

Amaç: Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada, çevre ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak.

Eğitim Yaklaşımımız: Bilgiye ulaşabilecekleri etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar, dramatizasyonlar ve senaryolar ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar YKS'ye hazırlıkta bireyselleştirilmiş destek sağlamak.

Derslerimiz:

 • Coğrafya: Doğal ve beşerî sistemler, mekânsal sentez, çevre ve toplum konuları.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Farklı dinler ve evrensel ahlaki değerler, hoşgörü ve saygı.
 • Felsefe: Düşünürlerin fikirleri, felsefi sorunlar ve akımlar.
 • Tarih: İnsanlık tarihi, Türkiye'nin kültür tarihi, önemli şahsiyetler ve olaylar.

Hedef: Öğrencilere bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerini kazandırarak, sosyal yaşama uyum sağlama ve sorunlara çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek. Amacımız, bilinçli, yaratıcı ve sorumlu bireyler yetiştirmektir.

Almanca, İtalyanca ve İspanyolca: Okulumuzda, öğrencilerimize İngilizce dışında Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Görsel-işitsel ve interaktif materyaller kullanılarak, öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimsenmektedir. Ayrıca, kültürel etkinliklerle bu dillerin konuşulduğu ülkelerin sosyal ve kültürel yaşamlarına dair bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İngilizce Eğitimi:

Başarıya Giden Yol: İngilizce Hazırlık Sınıfları, Lise İngilizce Eğitimi ve AP Programı: İngilizce dilini ustalıkla kullanmak günümüzde çok önemlidir. İster yükseköğrenim, ister küresel kariyer hedefleyin, güçlü bir İngilizce temeli birçok kapıyı açar.

İngilizce Hazırlık Sınıfları: Öğrencileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileriyle donatmayı amaçlar.

 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme: Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim.
 • Beceri Gelişimi: Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve yazma becerileri.
 • Özgüven Kazanma: Destekleyici ortamda pratik yapma imkanı.
 • Test Hazırlığı: SAT ve TOEFL gibi testlere hazırlık.

Lise İngilizce Eğitimi: Öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren kapsamlı bir müfredat sunar.

 • Edebiyat Çalışmaları: Klasik ve çağdaş metinlerin incelenmesi.
 • Yazma Becerileri: Makale, araştırma ve yaratıcı yazı yazma becerileri.
 • Dil Yeterliliği: Dilbilgisi, kelime bilgisi ve sözdizimi üzerinde durulması.
 • Eleştirel Düşünme: Metin analizi ve argüman geliştirme.
 • Tartışma ve Münazara: Sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

Lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler ve sınavlar alma fırsatı sunar.

AP İngilizce Programının Faydaları:

 • Üniversite Kredisi: AP sınavlarında yüksek puan alan öğrenciler üniversite kredisi kazanabilirler.
 • Akademik Zorluk: AP dersleri zorlu ve detaylıdır, öğrencilerin üniversite seviyesinde beceri ve çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Üniversite Başvuruları: AP derslerini tamamlamak, öğrencinin ileri düzey akademik çalışmaya hazır olduğunu göstererek üniversite başvurularını güçlendirir.
 • Gelişmiş Beceriler: Öğrenciler, üniversitede ve sonrasında çok değerli olan eleştirel düşünme, yazma ve analitik beceriler kazanırlar.

İngilizce hazırlık sınıfları, kapsamlı lise İngilizce müfredatı veya zorlu AP İngilizce programı olsun, öğrencilerin İngilizce dilini ustalıkla kullanmaları için birçok fırsat vardır. Bu eğitim yolları, öğrencileri sadece akademik başarıya hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda onları küreselleşen dünyada başarılı olmaları için gereken becerilerle de donatır. İngilizce eğitimine zaman ve çaba harcamak, fırsatlarla ve başarılarla dolu bir geleceğin kapısını aralamaktır.

Kültür Okulları: Türkiye’nin ilk PDR servisini kuran eğitim kurumu olarak, öğrencilere gelişimsel, önleyici ve inovatif rehberlik hizmeti sunar. Hedefimiz, 21. yüzyıl becerilerine sahip, kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.

Kültür Uyum ve Oryantasyon Çalışmaları: Liseye yeni başlayan öğrencilerimize yönelik fiziki oryantasyon ve uyum çalışmaları yapılır. 'Kültür Akran Dayanışma Grubu' temsilcileri, yeni öğrencilere okul ortamını tanıtır.

PDR Grup Çalışma Temaları:

 • Kendini tanıma - Motivasyon ve hedef koyma - Planlama becerileri -Takım çalışması - Güvenli teknoloji kullanımı - Kariyer yolculuğu ve gelecek tasarımı - İletişim becerileri - Sosyal sorumluluk - Değerler eğitimi  - Akran baskısı ve baş etme yolları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Öğrencilerle beden ve benlik algısı, öfke yönetimi, çatışma çözme, toplumsal cinsiyet ve mahremiyet gibi temalarda çalışmalar yapılır.

Kaygı Yönetimi Grup Çalışmaları: Kaygı yönetimi üzerine farkındalık kazandırmak ve beceri geliştirmek amacıyla gevşeme egzersizleri yapılır.

Akran Dayanışma Grubu: Öğrencilerin akran zorbalığı, öfke yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda destek ve dayanışma sağladığı etkinlikler düzenlenir.

Mentör Öğretmen Sistemi: Her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır. Mentörlük sistemi, öğrencinin gelişimini takip eder ve destekler.

Kültür Kariyer Yolculuğu: Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı üniversitelere yönelik hazırlık çalışmaları sunulur. YKS hazırlığı, çeşitli etkinlik ve uygulamalarla desteklenir.

YKS Çalışmaları: Seminerler ve konferanslar - Bireysel görüşmeler ve akademik sürecin takibi - Deneme sınavı sonuçlarının - değerlendirilmesi - Üniversite gezileri ve tanıtımları - Zaman planlaması ve verimli çalışma - Psikolojik hazırlık ve sınav süreci yönetimi

Kültür PDR Aile Çalışmaları: Kültür’lü Ebeveyn Akademisi - Kültür PDR Bülteni - Bilgilendirme toplantıları - Bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları - Tercih danışmanlığı

Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi:

Kazandırılan Davranışlar:

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusundaki sözlerini açıklayabilirler.
 2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.
 3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.
 5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar edinirler.
 7. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.
 8. Spor araç ve tesislerini tanır ve kullanırlar.
 9. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım bilgisi edinirler.
 10. İş birliği içinde çalışma alışkanlığı edinirler.
 11. Olimpizm ruhunu ve fair-play davranışlarını benimserler.

Ders Dışı Etkinlikler:

 1. Kulüp Çalışmaları:

  • Çeşitli spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler.
  • Branşlar: Modern dans, satranç, masa tenisi, basketbol, futbol, futsal ve voleybol.
  • Haftada 1 gün, 2 ders saati.
 2. Turnuvalar:

  • Okul içi etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müsabakalar.
  • Branşlar: Voleybol, masa tenisi, atletizm, futbol, futsal ve basketbol.

Okul Takımları:

 • Jimnastik Genç Kız
 • Futsal Genç Erkek
 • Futbol Genç Erkek
 • Basketbol Genç Erkek/Genç Kız
 • Voleybol Genç Kız
 • Masa Tenisi Genç Kız/Genç Erkek
 • Yüzme Genç Kız/Genç Erkek
 • Satranç Genç Kız/Genç Erkek
 • Tenis Genç Kız/Genç Erkek
 • Badminton Genç Kız/Genç Erkek
Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, 1960'tan beri köklü geçmişiyle her yıl güçlenmektedir. Okulumuz, öğrencilerini akademik başarı, etik değerler, liderlik becerileri ve topluma katkı sağlayacak güçlü karakterlerle yetiştirmeyi hedefler.

Eğitim Anlayışı ve Programlarımız: Her öğrencinin potansiyeline saygı duyar, kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen programlar sunarız. Fen bilimleri, matematik, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında zengin içerikler sunarak, öğrencileri geleceğin sorunlarını çözebilecek bireyler olarak yetiştiririz. Kültürel etkinlikler ve uluslararası değişim programları ile küresel vatandaşlar olmalarını destekleriz. Uluslararası Bakalorya Programı ve güçlü fen lisesi eğitimi ile öğrencilerimize uluslararası kimlik kazandırırız.

Donanımlı ve Deneyimli Eğitim Kadromuz: Uzman öğretim kadromuz, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla ders işler ve danışmanlık hizmetleri ile akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarında yol gösterir.

Fiziki İmkanlar ve Teknolojik Altyapı: Modern tesisler ve son teknolojiye sahip altyapımız ile öğrencilerimize en iyi eğitimi sunarız. Bilim merkezi, spor salonu, sanat atölyeleri, ön kuluçka merkezi ve bireysel gelişim programı ile öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için uygun ortam sağlarız.

Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik: Çeşitli sosyal hizmet projeleri ve öğrenci kulüpleri ile toplumsal sorumluluk ve liderlik değerlerini aşılarız. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz empati kurmayı, işbirliği yapmayı ve liderlik becerilerini geliştirir.

Geleceğe Hazırlık: Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, öğrencilerini akademik başarı, etik değerler, liderlik becerileri ve küresel vizyon ile geleceğe hazırlar. Öğrencilerimiz, lise yaşamları boyunca İstanbul Kültür Üniversitesi'nin sunduğu imkanlardan yararlanarak güçlü bir eğitim desteği alır ve birçok projede yer alarak başarılara imza atar.

Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, vizyoner, girişimci, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, çağdaş, yenilikçi, üretken, sorumluluk sahibi, öz disiplini gelişmiş, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, başka kültürlere saygı duyan, çok yönlü, iyi kalpli, empati kurabilen, barışçıl, sağlam karakterli, çevresine duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmekle gurur duyar.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Kültür2000 Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9. Sınıflarına ve Fen Lisesi 9. sınıflarına MEB-LGS sınavı sonrası oluşan Yerleştirme Esas Puanı (YEP) okul yönetimi tarafından belirlenen okul taban puanının üzerinde olan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, velilerin yazılı başvurusu üzerine yapılacak Türkçe ve İngilizce sınav­ları sonucunda, her iki dersin puanının 70 puanın üzerinde olması halinde 9. sınıfta okumaya hak kazanırlar.

Ara Sınıflara Kayıt Koşulları

Kültür 2000 Koleji 10, 11 ve 12. sınıflara kaydolmak isteyen öğrenciler akademik düzey belirleme sınavı ve İngilizce düzey belirleme sınavına girmek zorundadır.

Aday öğrenciler ile yapılan rehberlik mülakatı ve sınav sonuçlarına göre kayıt süreci tamamlanır.

Kayıt Yenileme

Kültür2000 Anadolu ve fen lisesi kayıtlı öğrencileri, her yıl okul yönetimi tarafından belirlenen ve öğrenci velilerine posta yolu ile ulaştırılan kayıt yenileme mektuplarında belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler. Bu tarihler arasında kayıtlarını yenilemeyen velilerimiz iç yönetmelik indirimlerinden yararlanamaz.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir