Ana içeriğe atla

Kültür Koleji Anadolu Lisesi

Lise “Kültür'de Okunur

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

AP Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Ders İçerikleri ve Müfredat: Matematik derslerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde yürütülmektedir. Matematik ve Geometri derslerinin ayrı ayrı öğretilmesi, analitik ve görsel-mekânsal düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Etkinlikler ve Projeler: 

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması
 • Türkiye Zeka Vakfı Yarışmaları
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları
 • ASMA ve CEMC matematik yarışmaları
 • Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması
 • 14 Mart Dünya Matematik Günü etkinlikleri
 • Sosyal sorumluluk projeleri

“Kültür”lü Üretkenliğe Önem Verir (Kültür Anayasası 8. Madde)

“Kültür”lü, bilginin kazanılmasını, analiz edilmesini, problem çözme amaçlı kullanılmasını ve yeniden üretilmesini amaçlar. Eğitim sürecinde bilginin işlenmesine ve yeni bilgilere ulaşılmasına çaba gösterir.

Fen bilimleri derslerinde, öğrencilerimizi özgürce düşünen, sorgulayan ve çözümleri bilimin bütünsel anlayışı içinde arayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Bilgiye ulaşmak için merak ve disiplinle çabalayan bireyler olmalarını isteriz.

Bilim Merkezi: Fen dersleri, modern laboratuvarlarda araştırma ve deneylerle yapılır. Laboratuvar çalışmaları, eğitim programlarının her aşamasında kritik rol oynar. Sanal gerçeklik stüdyosunda çalışmalar da önemli bir yer tutar.

Anadolu Lisesi Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik, kimya ve biyoloji dersleri tamamen İngilizce verilir. AP Programı ile üniversite seviyesinde dersler alma imkânı sağlanır. İngilizce AP programı ile 11 ve 12. sınıflara devam edilirken, YKS’ye hazırlık da desteklenir.

Fen Bilimleri: Fen derslerinde multidisipliner bakış açısıyla işlenir. Nobel Ödülleri ve ödül alan çalışmalar eğitim programımıza entegre edilmiştir. Öğrencilerimiz, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılır ve başarılar elde ederler.

Fizik: Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek evrenin kurallarını anlamaları hedeflenir. Teorik bilgilerin yanında deneyler tasarlayarak uygulamaları teşvik edilir.

Kimya: Kimyanın temel prensipleri ile gündelik hayatı ve doğayı anlamaları hedeflenir. Teorik bilgileri pekiştirmek için deneyler tasarlayarak uygulamaları beklenir.

Biyoloji: Öğrencilerin canlıların önemini kavrayarak çevreye duyarlı bireyler olmaları sağlanır. Deney ve gözlemle etkin öğrenme gerçekleştirilir.

Hedefler:

 • Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik değerleri benimsemek.
 • Eleştirel okuma alışkanlığı kazanmak, çeşitli kitap okuma etkinliklerine katılmak.
 • Ana dilini bilinçle ve güvenle kullanmak.
 • Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmek.
 • Evrensel gelişmeleri izlemek ve bilgiye ulaşma yollarını bilmek.
 • Topluluk önünde konuşma yetisi kazanmak, her yıl sunum etkinliklerine katılmak.
 • En az iki tiyatro oyunu izlemek ve edebiyatçılarla söyleşiler düzenlemek.
 • Şiir dinletilerinde görev almak ve edebiyat müzelerini gezmek.
 • Kompozisyon, öykü, deneme ve şiir yarışmalarına katılmak.
 • Kısa film, duvar gazetesi yarışmaları ve münazara kulübü etkinlikleri ile yaratıcılığı geliştirmek.
 • Edebiyat antolojisinde yer alacak yazma çalışmaları yapmak.
 • Sanat ve edebiyat müzelerine ziyaretler düzenlemek.
 • Genel kültür ve bilgi yarışmalarına katılmak.
 • Radyo, televizyon, fotoğrafçılık, münazara ve tiyatro kulüplerine katılarak yetenekleri keşfetmek.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlamak. Örnek: 51. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda “Eğlenceli Öğrence Oyunuyla Edebî Eserlerin Öğrenilmesi” projesi ile İstanbul Avrupa Bölge Sergisi’ne katılma başarısı.

Bölümümüzün amacı, öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada, çevre ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak.

Öğrencilerimize bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerini kazandırarak, sosyal yaşama uyum sağlamalarını, sorunlara çözüm üretme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bilinçli, yaratıcı ve sorumlu bireyler yetiştirmek birincil hedefimiz.

Almanca, İtalyanca ve İspanyolca: Okulumuzda, öğrencilerimize İngilizce dışında Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Görsel-işitsel ve interaktif materyaller kullanılarak, öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimsenmektedir. Ayrıca, kültürel etkinliklerle bu dillerin konuşulduğu ülkelerin sosyal ve kültürel yaşamlarına dair bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İngilizce Eğitimi:

Başarıya Giden Yol: İngilizce Hazırlık Sınıfları, Lise İngilizce Eğitimi ve AP Programı: İngilizce dilini ustalıkla kullanmak günümüzde çok önemlidir. İster yükseköğrenim, ister küresel kariyer hedefleyin, güçlü bir İngilizce temeli birçok kapıyı açar.

İngilizce Hazırlık Sınıfları: Öğrencileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileriyle donatmayı amaçlar.

 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme: Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim.
 • Beceri Gelişimi: Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve yazma becerileri.
 • Özgüven Kazanma: Destekleyici ortamda pratik yapma imkanı.
 • Test Hazırlığı: SAT ve TOEFL gibi testlere hazırlık.

Lise İngilizce Eğitimi: Öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren kapsamlı bir müfredat sunar.

 • Edebiyat Çalışmaları: Klasik ve çağdaş metinlerin incelenmesi.
 • Yazma Becerileri: Makale, araştırma ve yaratıcı yazı yazma becerileri.
 • Dil Yeterliliği: Dilbilgisi, kelime bilgisi ve sözdizimi üzerinde durulması.
 • Eleştirel Düşünme: Metin analizi ve argüman geliştirme.
 • Tartışma ve Münazara: Sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

Lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler ve sınavlar alma fırsatı sunar.

AP İngilizce Programının Faydaları:

 • Üniversite Kredisi: AP sınavlarında yüksek puan alan öğrenciler üniversite kredisi kazanabilirler.
 • Akademik Zorluk: AP dersleri zorlu ve detaylıdır, öğrencilerin üniversite seviyesinde beceri ve çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Üniversite Başvuruları: AP derslerini tamamlamak, öğrencinin ileri düzey akademik çalışmaya hazır olduğunu göstererek üniversite başvurularını güçlendirir.
 • Gelişmiş Beceriler: Öğrenciler, üniversitede ve sonrasında çok değerli olan eleştirel düşünme, yazma ve analitik beceriler kazanırlar.

İngilizce hazırlık sınıfları, kapsamlı lise İngilizce müfredatı veya zorlu AP İngilizce programı olsun, öğrencilerin İngilizce dilini ustalıkla kullanmaları için birçok fırsat vardır. Bu eğitim yolları, öğrencileri sadece akademik başarıya hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda onları küreselleşen dünyada başarılı olmaları için gereken becerilerle de donatır. İngilizce eğitimine zaman ve çaba harcamak, fırsatlarla ve başarılarla dolu bir geleceğin kapısını aralamaktır.

Türkiye’nin ilk PDR servisini kuran eğitim kurumu olarak, öğrencilere gelişimsel, önleyici ve inovatif rehberlik hizmeti sunar. Hedefimiz, 21. yüzyıl becerilerine sahip, kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.

Kültür Uyum ve Oryantasyon Çalışmaları: Liseye yeni başlayan öğrencilerimize yönelik fiziki oryantasyon ve uyum çalışmaları yapılır. 'Kültür Akran Dayanışma Grubu' temsilcileri, yeni öğrencilere okul ortamını tanıtır.

PDR Grup Çalışma Temaları:

 • Kendini tanıma - Motivasyon ve hedef koyma - Planlama becerileri -Takım çalışması - Güvenli teknoloji kullanımı - Kariyer yolculuğu ve gelecek tasarımı - İletişim becerileri - Sosyal sorumluluk - Değerler eğitimi  - Akran baskısı ve baş etme yolları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Öğrencilerle beden ve benlik algısı, öfke yönetimi, çatışma çözme, toplumsal cinsiyet ve mahremiyet gibi temalarda çalışmalar yapılır.

Kaygı Yönetimi Grup Çalışmaları: Kaygı yönetimi üzerine farkındalık kazandırmak ve beceri geliştirmek amacıyla gevşeme egzersizleri yapılır.

Akran Dayanışma Grubu: Öğrencilerin akran zorbalığı, öfke yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda destek ve dayanışma sağladığı etkinlikler düzenlenir.

Mentör Öğretmen Sistemi: Her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır. Mentörlük sistemi, öğrencinin gelişimini takip eder ve destekler.

Kültür Kariyer Yolculuğu: Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı üniversitelere yönelik hazırlık çalışmaları sunulur. YKS hazırlığı, çeşitli etkinlik ve uygulamalarla desteklenir.

YKS Çalışmaları: Seminerler ve konferanslar - Bireysel görüşmeler ve akademik sürecin takibi - Deneme sınavı sonuçlarının - değerlendirilmesi - Üniversite gezileri ve tanıtımları - Zaman planlaması ve verimli çalışma - Psikolojik hazırlık ve sınav süreci yönetimi

Kültür PDR Aile Çalışmaları: Kültür’lü Ebeveyn Akademisi - Kültür PDR Bülteni - Bilgilendirme toplantıları - Bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları - Tercih danışmanlığı

Beden Eğitimi

Kazandırılan Davranışlar:

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusundaki sözlerini açıklayabilirler.
 2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.
 3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.
 5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar edinirler.
 7. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.
 8. Spor araç ve tesislerini tanır ve kullanırlar.
 9. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım bilgisi edinirler.
 10. İş birliği içinde çalışma alışkanlığı edinirler.
 11. Olimpizm ruhunu ve fair-play davranışlarını benimserler.

Ders Dışı Etkinlikler:

 1. Kulüp Çalışmaları:

  • Çeşitli spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler.
  • Branşlar: Modern dans, satranç, masa tenisi, basketbol, futbol, futsal ve voleybol.
  • Haftada 1 gün, 2 ders saati.
 2. Turnuvalar:

  • Okul içi etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müsabakalar.
  • Branşlar: Voleybol, masa tenisi, atletizm, futbol, futsal ve basketbol.

Okul Takımları:

 • Jimnastik Genç Kız
 • Futsal Genç Erkek
 • Futbol Genç Erkek
 • Basketbol Genç Erkek/Genç Kız
 • Voleybol Genç Kız
 • Masa Tenisi Genç Kız/Genç Erkek
 • Yüzme Genç Kız/Genç Erkek
 • Satranç Genç Kız/Genç Erkek
 • Tenis Genç Kız/Genç Erkek
 • Badminton Genç Kız/Genç Erkek
Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Gücünü köklü geçmişinden alan ancak içinde bulunduğumuz inovasyon çağında gerek akademik gerekse sosyo-kültürel zenginliği ile eğitim dünyasında 1960 yılından bu yana çok önemli bir yeri olan ve hatta yön veren İstanbul Kültür Eğitim Kurumları her geçen yıl güçlenerek varlığını sürdürüyor.

Kültür Koleji Anadolu Lisesi ve Kültür Koleji Fen Lisesi olarak Kültür Koleji misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerek akademik gerek sosyal gerekse duygusal anlamda öğrencilerimizin maksimum seviyede donanımlarını sağlamak ve her geçen yıl ivmemizi daha da arttırmak, daha ileriye gitmek, ulusal ve uluslararası birçok alanda başarılı olmak, çıtayı her yıl yukarıya taşımak için donanımlı ve kendini sürekli geliştiren ekibimizle çalışıyoruz.

Amacımız Akademik, Teknolojik, Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel olarak her alanda gereken beceriler, yetkinlikler ve yeterliklerle donanmış; kendisini girdiği ortamlarda en iyi şekilde hem kendi dilinde hem de öğrendiği farklı dillerde ifade edebilen, çağdaş, yenilikçi, üretken, vizyoner, sorumluluk sahibi, öz disiplini gelişmiş, kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama başka kültürlere saygı duyan, çok yönlü, iyi kalpli, empati kurabilen, barışçıl, sağlam karakterli, çevresine duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmek.

Tüm bunları başarabilmek için öğrencilerimizi birebir takip etmek, öğrendikleri bilgi ve becerilerin ne işlerine yaradığını gerçek yaşamda kullanarak içselleştirmelerini sağlamak, etkinlik ve proje bazlı zenginleştirilmiş bir program doğrultusunda onları yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak için bütüncül bir yaklaşım ile sürdürülebilir, öğrenci ve öğrenme merkezli bir program oluşturduk. Özellikle AP programları, Global School akreditasyonu ile zenginleştirilmiş eğitim programımız, Fen Lisemizin Almanca Hazırlık Sınıfı bulunan lise statüsü alması  öğrencilerimizin uluslararası platformlardaki başarılarının ivme kazanmasını sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını yakından takip etmemiz için bize gereken verileri sunan, öğrencilerimizi yetenekleri ve yeterlikleri doğrultusunda doğru şekilde yönlendiren ve ivmeyi yukarıya taşımamızı sağlayan profesyonel olarak yapılandırılmış destek birimi olan Ölçme Değerlendirme Başkanlığı hedeflerimize giden yolda gücümüze güç katmaktadır.

 Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki dünya aslında her zaman aynı dünyadır farkı yaratacak olan insanın kendisidir. Kültür Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak hedefimiz tüm eğitim camiasına örnek olacak, kendimize ve öğrencilerimize değer katacak işler yapmaktır. Romalı tarihçi Sallustius’un da dediği gibi: Eylem olmadan vizyon hayalden öteye geçemez. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Okulumuzda her zaman yarattığımız pozitif okul iklimi, aidiyet duygusu, açık iletişim, birbirimize duyduğumuz güven, tecrübemiz, birbirimize olan sevgimiz, saygımız, değerlerimize olan inancımız bizi hedeflerimize götürmektedir.

Özlem AKARSU

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Hazırlık ve 9. sınıflarımıza Liseler Giriş Sınavına (LGS) ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ve/veya Öğrenci Kabul Sınavı ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna göre öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

10-11-12. sınıflara kontenjanlar ölçüsünde Öğrenci Kabul Sınavı ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • info@kultur2000.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir