Ana içeriğe atla

Kültür Koleji Anaokulu

Lise “Kültür'de Okunur

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

AP Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Kültür Koleji Anaokulu Çift Dilli-Bilingual Eğitim Sistemi kapsamında 5 ve 6 yaş öğrencileri, yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe eğitim görür. İngilizce, Türkçe kavramlar günlük yaşam akışı içinde bütünsel algılanır. Dersler Türk ve uluslararası öğretmenlerle ilerler. İngilizce anlama ve konuşma temeli; müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar ve kodlama gibi derslerde, eğlenceli etkinliklerle oluşturulur. Çocuklar; şarkılar ve oyunlarla yaparak, yaşayarak ve taklit ederek, iki farklı düşünme becerisi geliştirir. Çoklu zeka kuramına göre her çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre öğrenme ortamı farklılaştırılır. İngilizceyi içselleştiren çocuk öğrendiği ifadeleri günlük yaşamında kullanır.

­Eğitim programı ve planına uygun gözlem ve deneyler, fen bölümünün katkılarıyla fen laboratuvarında yapılır. Laboratuvar çalışmaları çocukların merak etme, araştırma, keşfetme ve öğrenme isteklerinin en üst düzeye çıktığı zamanlardır.

Dili iyi anlama ve kullanma becerisi, düşünceyi geliştirme ve okuma-yazmanın özünü oluşturur. Dolayısıyla okul başarısını destekleyen temel becerilerden biridir. Çocukların Türkçe dil yapılarını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak, ayrıca kelime dağarcıklarını genişletmek amacıyla, günlük akışımız içerisinde “Türkçe Geliştirme Etkinlikleri ve Okuma Saati” olarak özel bir zaman dilimi bulunmaktadır.

Global Schools ve Sürdürülebilir Kalkınma Planı UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın bir girişimi olan üyesi olduğumuz GSP yani Global Schools Programı da anaokulu eğitim programımız içerisinde yer almaktadır. Programın vizyonu ile bu yüzyılın en büyük zorluklarına etkili bir şekilde yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir ve müreffeh bir dünya oluşturmak için çocuklarımızın da gerekli bilgi, değerler ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmak temel amaçlarımızdandır.

YABANCI DİL EDİNİMİ

Kültür Koleji Anaokulunda İngilizce dil edinimi anaokulu temel programı ile eş güdümlü olarak yürütülür. Her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle dersler planlamaktadır. Anaokullarımızdaki İngilizce eğitimi, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerilere kapsamlı bir zemin hazırlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine alt yapı oluşturur. Çocuklar İngilizceyi; şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek, işitsel, görsel ve kinestetik aktivitelerle "kendi öğrenme şekilleriyle" desteklenerek edinirler. 6 Yaş Hazırlık Grubunda İngilizce ’ye ek olarak Almanca / İspanyolca ikinci yabancı dil olarak eğitim programımız içerisinde yer almaktadır.

AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA “CEFR”

AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA (CEFR) UYGUN EĞİTİM Kültür Koleji Anaokulunda İngilizce eğitimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR/ The Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak yapılandırılmıştır. CEFR; Öğrencilerin dil becerilerini tanımlayarak kullanıma dönüştüğü seviyeyi net ve somut olarak ölçer.

İlkokula hazırlık programı çocukların kendilerini ilkokul sıralarında güvenli ve rahat hissetmesini, okulun farklı alanlarını tanımalarını, okuma ve yazma ile ilgili farkındalık kazanmalarını, ince motor kas gelişimlerinin desteklenmesini, psiko-motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesini, anasınıfından 1. sınıfa geçişin keyifli ve güvenli bir şekilde yaşanmasını amaçlar. İlkokul öğretmeniyle sesleri hissetme, tanıma ve yazma çalışmalarını, branş öğretmenleriyle İngilizce, beden eğitimi, görsel sanatlar derslerini kapsayan on beş haftalık ilkokula hazırlık programı, öğrenciler dışında veliler için de çocuklarıyla birlikte katılabileceği etkinlikleri kapsar.

MİNİ MAKER PROGRAMI

 

5 - 6 Yaş grubu için özel hazırlanan programda öğrencilerimiz robotikten - geri dönüşüme çeşitli alanlarda Maker kültürünün temellerini öğreniyor. Bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan teknoloji okuryazarlığının ilk adımları atılıyor. Her hafta farklı bir tema ile Maker dünyasının bir yönünü eğlenceli bir şekilde deneyimleyerek öğreniyorlar. Bu program içerisinde Maker çocuklar el işi ve bilimin temellerini birleştiren, oyunla artırılmış gerçekliği bir araya getiren, kodlamayı ve algoritmik düşünmeyi görsel bir dille öğreten, elektroniğin eğlenceli dünyasını tanıtan uygulamalar ile tanışıyorlar. Okul öncesi çocuklara göre hazırlanan içerikler, onları renkli ve keyifli bir ortamda geleceğin araçlarıyla tanıştırıyor; düşünsel ve sosyal becerilerini geliştiriyor.

 

P4C – Çocuklar İçin Felsefe Anaokulu Programımız içerisinde yer alan Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe) programı ile; çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirme ve sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve diyalog becerilerini destekleme çalışmaları yapıyoruz.

SPOR, SANAT VE İNOVASYON

Okul öncesi eğitimde, çağdaş öğrenme tekniklerini kullanarak, yaşayarak öğrenme becerilerini geliştiren ve sonraki eğitim sürecine hazırlayan bir eğitim programı sunulur. Yeni yüzyılın değişen gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilere ulusal ve uluslararası ortamlarda gerekli olacak çağdaş bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir eğitim metoduyla öğrencilerimiz hayata hazırlanır. Kültür Koleji Anaokulunda; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, satranç, modern dans, bale, İngilizce, kodlama, keşif ve eğitim gezileri gibi etkinlikler düzenlenerek, öğrencilerin zihinsel, duygusal gelişiminin yanında fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri spor ve sanat faaliyetleri ile desteklenir. Çocuklarımızın psikomotor gelişimlerine destek olmak, bedenlerini daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla haftanın belirli günlerinde beden eğitimi ve jimnastik uygulamaları yapılmaktadır. Ritm duygusunun gelişimini sağlayan, iyi bir müzik kulağı oluşumuna fırsat veren, müzik sevgisini kazandıran uygulamalar müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hanımlar, Beyler! Görülüyor ki en önemli ve verimli görevlerimiz eğitim işleridir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur.” ve “eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gerekir” sözlerinin ışığında, onun çocuklarımıza duyduğu güven gibi biz de “geleceğimizi onlardan emanet aldığımız çocuklarımıza” her zaman güven duyuyoruz. En önemli ilkemiz olan “iyi insanlar yetiştirme” yolunda yarım asrı aşkın köklü eğitim sistemine sahip Kültür Eğitim Kurumları olarak; Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında yürüttüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızla “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 65 yılı geride bırakmanın” ve bu yolculuğumuzda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kültür Koleji olarak bizler, eğitimin hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğu farkındalığıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin desteği ile hazırlanmış “Kültür Koleji Anaokulu Eğitim Programı” eklektik, bilimsel, proje temelli temalardan oluşan, Türk Milli Eğitim Müfredatıyla entegre edilmiş eğitim programımızla, çağın gereklerine uygun, öğrencinin ihtiyacına yönelik eğitim öğretim anlayışı ile önceliği öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmeye ve geliştirmeye ayırarak, akademik donanımın yanı sıra sosyal, duygusal, kültürel kazanımların oluşması için zengin seçeneklerle, oyunla, eğlenerek, araştırarak, yaparak-yaşayarak-deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak ortamlar sunuyor, yeni nesil Kültür’lü öğrenciler yetiştiriyoruz.

Erken çocukluk dönemi; sosyal, duygusal, bilişsel, dil, psikomotor ve kişisel gelişim alanlarının desteklendiği ve insan hayatında en hızlı gelişim gösteren önemli bir süreçtir. Öğrencilerimizin mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmanın önemsendiği, bireysel farklılıkların dikkate alındığı, ilköğretimin gerektirdiği “sosyal, duygusal ve bilişsel” yeterliliklerle ulaşmanın hedeflendiği, aynı zamanda öğrencilerimizin çağdaş, yenilikçi, akademik ve sosyal hayatlarında başarılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarından asla ödün vermeyen mutlu bireyler olarak toplumdaki yerleri almalarını amaçlıyoruz.

Okul öncesinde okul seçimi, çocuğun yaşantısına yön veren en temel, en hassas ve üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. Okul seçiminde sorulması gereken öncelikli soru; seçilecek okulun “eğitim modeli, genel kültür düzeyi, 21.yüzyıl bireyinin beklentilerini karşılayabiliyor mu?” olmalıdır. Okul seçiminde yine; “iyi bir yabancı dil eğitimi, eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgiyi analiz etme ve kullanma, etkili, sözlü ve yazılı iletişim kurma, sosyal duygusal gelişim, duygusal zeka gibi becerilerin gelişimi” ile ilgili neler yapıldığına önem verilmelidir. Bu noktada içinde bulunduğumuz dönemi ve bundan 20-30 yıl sonrasını düşünmek gerekmektedir. 21.yüzyıl; dijital devrimin yaşandığı, dünyada küreselleşmenin etkilerinin çok güçlü bir şekilde hissedildiği, kaynakların tükendiği, neredeyse yeni dünya düzenine geçiş diyebileceğimiz bir dönemdir. Aynı zamanda okul iklimini oluşturan sosyal, kültürel, duygusal ve psikolojik çevre, çocukların eğitiminde önemli bir etkendir. Bu bağlamda eğitimde pozitif dilin benimsendiği okullar, çocukların eğitim hayatlarında kendilerini mutlu, güvende ve değerli hissetmelerini de sağlamaktadırlar. İşte bunları sunabilen Kültür Koleji, geleceğin bireylerini ihtiyaç duydukları donanıma göre de yetiştirebilmektedir.

Bildiğiniz gibi aile toplumun yapı taşlarındandır. Aynı zamanda aile içi etkili iletişim ve okul aile iş birliği çocuğun gelişimi için oldukça önem arz etmektedir. Çocuğumuza verilecek en etkili iletişim sevgi ile olur. Verilen sevginin de en önemli göstergesi çocuklarımızı dinlemekten geçer. Çocuk dinlendiğini hissettiği zaman huysuzluk, saldırganlık davranışlarını göstermek yerine anlatmak istediklerini yetişkinlerle paylaşacaktır. Kültür Koleji olarak “önce sevgi” mottosuyla ve okul aile iş birliğinin önemine gösterdiğimiz hassasiyetle çocuklarımızın “mutlu, özgüvenli, öz disiplinli bireyler olabilmeleri” yolunda, söz haklarının olduğu, demokratik seçimler yapabildikleri, güven dolu bir okul ortamını onlara sunuyoruz.

Öğrencilerimiz adına siz değerli velilerimize; Kültür Koleji’nin kültürel değerleri ile bütünleşecek, onları evrensel yaşama en iyi şekilde hazırlayacak, eğitim hayatları ile ilgili en önemli kararı verdiğiniz eğitim yolculuğunuzda bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz.

 

Yeni eğitim öğretim yılımızda yolumuz hep “sağlık, mutluluk, sevgi ve barış” dolu olsun, hep birlikte keyifli bir yıl geçirmek dileğiyle…

 

Sevgi ve Saygılarımla

Özlem Azargün

Kültür Koleji Anaokulu Müdürü

KAYIT KABUL KOŞULLARI

 Okulumuza ziyarete gelen anne ve babalarımıza Kültür Koleji Anaokulu Eğitim Programımızın aktarılması sonrasında anaokulu rehberlik birimimiz tarafından öğrencimize uygulanan “yaş gelişimsel düzey tanıma çalışması” sonrasında anaokulumuza öğrenci kayıt işlemleri başlatılmaktadır.

 

2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Alınacak Öğrenci Yaş Grupları

4 Yaş - 2021 Yılı doğumlu (36 ayını doldurmuş) yarım gün / tam gün eğitim programı

5 Yaş – 2020 Yılı doğumlu - tam gün eğitim programı

6 Yaş – 2019 Yılı doğumlu / 2018 “Ekim, Kasım, Aralık” doğumlu - tam gün eğitim programı

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

  • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
  • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
  • info@kultur.k12.tr
  • info@kultur2000.k12.tr
  • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir